Hjälp

Söka

Du kan enkelt söka efter information genom att använda sökrutan eller tags som är ungefär som en
kategori.

Det flesta sidor är markerade med tags vilket gör det möjligt att lista sidor inom en viss kategori. T.ex.
är alla konton (kontoplan) taggade med konto och en siffra (t.ex. 6 för konton 6000-6999).
Tags finns längst ner i vänstermeny eller i menyvalet Lista där det som är störst är mest förekommanmde.

Skriva

Om du är tillåten att redigera sidor, klicka på edit knappen längst ner på sidan så kommer en editor
att öppnas.

Skriv en ny sida genom att ange sidans namn i vänstermeny, tryck enter eller "Add new page" och en editor
öppnas. Glöm inte att ange tags, t.ex. Konto och en siffra för kontoklass. Se Tags nedan.

För att skapa en länk till en ny sida, använd syntax: [[[new page name]]] eller
[[[new page name | text som visas]]]. Följ länken för att skapa sidan.

Tags

När en ny sida är gjord ska den "Taggas" för att man ska kunna lista sidor inom en viss kategori eller grupp.
Tryck på länken Tags längst ner och ange din Tag. Flera tags separeras med space.

Typ av sida Tags
Kontobeskrivning konto kontoklass (siffra)
Konteringsanvisning bokföring
Enskildfirma ef konto kontoklass (siffra)

Tabell

Använd mallen för att göra en tabell. Kopiera och klistra in.

||~ Debet  ||~ Belopp  ||~ Kredit  ||~ Belopp ||
|| 4010 || 800 || 2440 || 1000  ||
|| 2640 || 200  || || ||

Om du vill lägga till en fotnot.

[[div style="text-align: center; font-style: italic; margin: 0; padding: 0; margin-top: -1em;"]]
Tabell 1: Min tabell.
[[/div]]

Wiki

Vad är en Wiki ?

Fördjupning

Vänligen besök Documentation pages för att lära dig mer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License