Sök

För att söka efter information kan du använda sökrutan, tags eller lista kategorier.

Sökrutan

Sök på sidnamn, konto eller nyckelord med hjälp av sökrutan som finns på startsidan eller i meny Göra. Här finns mer söktips.

Tags

Med tags kan olika sidor märkas med ett eller flera ord för att sen kunna listas tillsammans eller lättare hittas med sökningar. T.ex. kan alla sidor, konton och konteringsexempel om aktihandel taggas med Aktier. På så sätt kan man enkelt lista alla sidor som handlar om aktier genom att söka på aktier eller klicka på taggen Aktie. Tags visas på startsidan och i menyn Visa.

Kategorier

Alla sidor tillhör en kategori. T.ex. finns alla sidor som beskriver ett konto i kategorin konto och kan ses som kontoplanen. Lista alla sidor inom en viss kategori från menyn Visa.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License