Tabell

Använd mallen för att göra en tabell. Kopiera och klistra in.

||~ Debet  ||~ Belopp  ||~ Kredit  ||~ Belopp ||
|| 4010 || 800 || 2440 || 1000  ||
|| 2640 || 200  || || ||

Om du vill lägga till en fotnot.

[[div style="text-align: center; font-style: italic; margin: 0; padding: 0; margin-top: -1em;"]]
Tabell 1: Min tabell.
[[/div]]
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License