Tags

För att gruppera eller knyta ihop sidor med liknande innehåll eller annan tillhörighet kan man tagga sidan. T.ex. ska sidor som handlar om ett konto taggas med kontoklassen - en siffra. Eller om man beskriver ett speciellt konteringsfall i kategorin kontering och flera konton är inblandade kan alla sidor taggas med samma tag - t.ex. "aktier" eller "utdelning".

På så sätt kan man enkelt lista alla sidor som handlar om aktier genom att söka på aktie eller klicka på taggen aktie. Tags visas på startsidan och i menyn Visa.

Ange tags genom att klicka på länken längst ner på sidan. Man kan ange flera taggar och då måste de separeras med mellanslag.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License