Aktiehandel

KÖP

Anskaffningsvärdet för aktier och andelar omfattar både inköpspris, kurtage (courtage) och andra direkt hänförbara avgifter.

1810 (Anskaffningsvärdet) - 19XX (Försäljningspriset)

UTDELNING 19XX - 8340. Ingen skatt, det kommer senare.

8340 - Kortfristiga (oftast)
8210 - Långfristiga

I balansräkning enligt ÅRL redovisas långfristiga placeringar i aktier/andelar under Anläggningstillgångar/Finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar under Omsättningstillgångar/Kortfristiga placeringar.

FÖRSÄLJNING

Kortfristiga placeringar (oftast vid normal aktiehandel)

19XX (Försäljningspriset) - 1810 (Anskaffningsvärdet)
8350 (Förlust) - Eller 8350 (Vinst)

Långfristiga placeringar (ovanligare)
1350 istället för 1810
8020 istället för 8350

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License