Bilavdrag

En bil som köps till företaget räknas som inventarium och kostnaden fördelas på flera år, oftast 5 år med avskrivningar.

Förmånsbil

Om företagets bil används privat måste man beskattas för bilförmånen, förmånsbil. Beskattning sker med bilens förmånsvärde vilket beror på inköpspris, årsmodell m.m. Istället för att redovisa bilförmån kan man använda nettolöneavdrag, konteras i samband med lön på kreditsidan på 7388 Ersättning för erhållna förmåner.

Kostnader som t.ex. service kan ändå dras på företaget.

Tjänsteresor

Enskild näringsidkare eller anställd i aktiebolag får göra avdrag med 18,5 kr / mil för resor i tjänsten med privat bil. Med förmånsbil och där drivmedel betalas privat medges avdrag med 9,5 kr / mil (6,5 kr för disel).
Se 7331 Skattefria bilersättningar.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License