Bilförsäljning

Vid försäljning av personbil redovisas ingen moms. Däremot är försäljning av lastbil eller annan transportbil momspliktig.

Debet Belopp Kredit Belopp
1930 xx 1240 xx
1249 xx (3974) xx
(7974) xx

Bilförsäljning.

Se 3973 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier
Se 3974 Vinst vid avyttring av bilar
Se 1240 Bilar och andra transportmedel
Se 7974 Förlust vid avyttring av bilar och andra transportmedel

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License