Drivmedelsförmån

Förmånen beskattas månaden efter för privat körda mil.

Företaget betalar arbetsgivaravgift på marknadsvärdet, t.ex. 14 kr/mil som redovisas i ruta 51 i skattedeklaration. Det skattepliktiga förmånsvärdet räknas upp med 120 % (*1,2) och adderas till ruta 81 i skattedeklaration.

Exempel där 50 mil körts privat och ett bensinpris på 14 kr / l. Konteras i samband med lön.
50 * 14 = 700 kr som förmån - ruta 51. Skatteunderklaget höjs med 140 kr
(840 - 700 där 840 = 700 * 120 %) - bl.a. ruta 81

Debet Belopp Kredit Belopp
7386 700 7399 840
7387 140

7386 Drivmedelsförmån
7387 Upphöjd drivmedelsförmån
7399 Korr konto bilförmån

7388 Nettolöneavdrag (för bil)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License