Elektronisk handel

Elektrinisk handel, t.ex. (oftast) över internet.

Om beställda varor levereras i brev eller paket räknas det som vara men om det levereras elektroniskt i form av t.ex. ett dataprogram som laddas ner räknas det som en tjänst.

De tjänster som oftast levereras via elektronisk handel är musik, filmer, spel, dataprogram, virusprogram, bilder och texter.

Oberoende om tjänsten köps inom eller utanför EU ska den momsas i Sverige. Inom EU som EU moms och utanför som omvänd skattskyldighet. Dock redovisa det i olika rutor i momsdeklaration.

Se även 6997 Övr. tjänster inom EU.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License