EU-moms

För privatpersoner är EU en enda stor marknad och moms betalas i det land säljaren finns, ursprungsprincipen.

Vid handel med företag inom EU med VAT-nummer ska ingen moms påföras, fakturan ska vara utan utgående moms. Däremot ska kontering och redovisning göras av EU-momsen och därför
konteras både utgående och ingående moms.

Är inte klar, bl.a. måste jag klargöra hur det är med tjänster.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License