Fakturamodellen

Fakturamodellen gäller för husarbeten och innefattar både hushållsarbete och ROT-arbeten, ROT - avdrag.

En privatperson kan få halva arbetskostnaden inklusive moms ersatt av Skatteverket i form av en skattereduktion, högst 50 000 kr per person och år. Företaget (säljaren) gör avdrag i fakturan för skattereduktionen och kan ansöka om resterande belopp hos Skatteverket när fakturan är betald.

Nedan är ett exempel på faktura och två konteringsexempel. Eftersom många bokföringsprogram ännu inte stödjer Fakturamodellen / ROT och uppdelningen av två 15-konton och en reskontra kan kontering göras enl. tabell 3. När inbetalning från kund gjorts kommer resterande belopp (skattereduktionen) finnas kvar i reskontran och slutligen tas bort när återbetalningen från Skatteverket inkommer.

Faktura Belopp
Arbetskostnad 2000
Material 1000
Resor 200
Moms (på 3200) 800
Skattereduktion ((2000 * 1,25) / 2) -1250
Att betala 2750

Tabell 1: Fakturaexempel.

Debet Belopp Kredit Belopp
1511 2750 3010 3200
1513 1250 2610 800

Tabell 2: Konteringsexempel 1.

Debet Belopp Kredit Belopp
1511 4000 3010 3200
2610 800

Tabell 3: Konteringsexempel 2.

rot
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License