Försäkringar

Olycksfallsförsäkring

Individuellt tecknade försäkringar är privata försäkringar, privata uttag. Konteras mot eget uttag (2893).
Annars är det en skattepliktiga förmån och konteras då mot konto 7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier eller hellre konto 7300 Kostnadsersättningar och förmåner.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License