Förskott från kunder

Förskott från kunder för en vara eller tjänst ska faktureras med moms. Avdrag för moms vid förskott inträder först vid betalningstillfället av förskottsfakturan.

Debet Belopp Kredit Belopp
1510 2618
2420

1. Fakturering av förskott.

Debet Belopp Kredit Belopp
2618 2610
1930 1510

2. Betalning av förskott.

Debet Belopp Kredit Belopp
2420 3010

3. Arbetet avslutats, avräkning.

För att förenkla och få momsdeklarationen rätt kan man bokföra punkt 2 och 3 samtidigt.

Debet Belopp Kredit Belopp
2618 2610
1930 1510
2420 3010

2-3. Förenklad bokföring.

Se 2420 Förskott från kunder
Se 2618 Vilande utgående moms, oreducerad

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License