Gåvor till anställda

Julgåva

Skattefri om marknadsvärdet inte överstiger 450 kr inkl. moms.
Ej avdragsgillt till kunder eller leverantörer

Jubileumsgåva

När företaget firar 25, 50, 75 år osv får värdet på gåvan vara högst 1 350 kr inkl. moms

Minnesgåva

När en anställd fyller 50, arbetat väldigt länge eller slutar i företaget får värdet på gåvan vara högst 10 000 kr inkl. moms

Övriga gåvor eller om beloppsgränserna överskrids räknas gåvan som skattepliktig löneförmån.
Kontera -
7631 Personalrepresentation, avdragsgill eller
7699 Övriga personalkostnader (7690).

Se även Gåvor till kund.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License