Konferens

För att få göra avdrag måste ett konferensschema / program styrka minst 6 timmars arbete per dag eller 30 timmar per vecka.

Konton som kan användas -
7610 Utbildning
5940 Utställningar och mässor

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License