Kundförlust

Konteringsexempel på kundförlust, osäkra och konstaterade förluster.

Debet Belopp Kredit Belopp
1510 12500 3010 10000
2610 2500

Intäkt, exempel.

Debet Belopp Kredit Belopp
1515 12500 1510 12500

Osäkra kundfordringar som kräver speciell bevakning.

Debet Belopp Kredit Belopp
6352 10000 1519 10000

Befarade kundförluster.

Debet Belopp Kredit Belopp
1519 10000 6352 10000
6351 10000 1515 12500
2610 2500

Konstaterade kundförluster (1).

Debet Belopp Kredit Belopp
6351 10000 1510 12500
2610 2500

Direkt konstaterade kundförluster (2).

1515 Osäkra kundfordringar
1519 Nedskrivning av kundfordringar
6351 Konstaterade förluster på kundfordringar
6352 Befarade förluster på kundfordringar

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License