Leasing och hyra

Bokför i perioden som avses eller på betalningsdatum.

Övriga tjänster m.m. för en viss period t.ex. tele, bredband bokförs på faktuadatum.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License