Omvänd skattskyldighet

Säljare skickar faktura ex moms och anger att omvänd skattskyldighet gäller. Säljaren krediterar 3231 och redovisar beloppet i ruta 41 i skattedeklaration.
Konto -
3231 Förs. inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet.

Köparen debiterar 4425 och 2647 och krediterar 2617. I skattedeklaration redovisar köparenbeloppet ex moms i ruta 24 och momsen i ruta 30 och 48.
Konto -
4425 Ink. tjänster i Sv, omvänd skattskyldighet, 25%.
2617 Utg. moms omvänd skattskyldighet, 25%.
2647 Ing. moms omvänd skattskyldighet.

Syftet är att förhindra köpare att göra avdrag för moms som inte betalas av säljare. T.ex. kan ett bolag skicka en faktura som ej tas in i bokföringen och slipper därmed att betala moms.

Fakturan ska innhålla:
- Köparens registreringsnummer till moms
- Texten "omvänd skattskyldighet för byggtjänster" eller hänvisning till lagtext: 1 kap 2 § 1 st 4 b ML

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License