Periodisering

Ex på kostnader som kan periodiseras - hyror, leasing, annonser i kataloger.

Periodisera ej under 1000 kr (ej vara under 1000 på 1790).
Per. ej prenumerationer.
Per. ej pensionsförsäkringar.

Premier för pensionsförsäkringar ska inte periodiseras eftersom de inte är återvinningsbara för företaget och därmed ej någon tillgång, kan inte få tillbaka premier / pengar. Pensionsförs. är inte heller någon faktura utan en avsättning av pengar.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License