Representation

För att få göra avdrag för representation krävs att utgifterna har ett omedelbart samband med verksamheten och ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar.

På kvitton eller faktura ska samtliga deltagare, företag och syfte med representation framgå för att avdrag ska medges.

Mat och restaurangbesök

Samma beloppsgränser gäller vid extern som intern representation.

Lunch, middag eller supé

Avdrag medges med 90 kr ex. moms per person, övriga måltider får avdrag göras med 60 kr ex. moms per person.

Julbord, jullunch eller personalfest.

Två personalfester (bl.a. julbord) får hållas per år. Avdrag får göras med 90 kr ex. moms samt ytterligare 180 kr ex. moms för kringkostnader. Är normalt inte avdragsgillt vid extern representation eftersom det krävs ett omdelbart samband med verksamheten, t.ex. affärsförhandling i anslutning till middagen.

Informationsmöten

Räknas som internrepresenataion men det får inte vara av personlig art eller fråga om sällskapsliv.

Styrelsesammanträde, revision, bolagsstämma

Endast avdrag för enklare förtäring med 60 kr ex. moms per person.

Teaterbiljetter och greenfee

Utgifter för kringkostnader som t.ex. teaterbiljetter, greenfee eller lokalhyra får dras av med 180 kr ex. moms per person.

Gåvor

Se Gåvor till kund.

6071 Representation, avdragsgill
6072 Representation, ej avdragsgill
7631 Personalrepresentation, avdragsgill
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License