Självrisk

En skada på en bil kostar 10 000 kr plus moms 2 500 kr att åtgärda på en bilverkstad. Självrisken utgör t.ex. 1 000 kr.

Företag

Bilverkstaden skickar en faktura på självrisken 1 000 kr plus momsen 2 500 kr, dvs. på totalt 3 500 kr till företaget. Försäkringsbolaget får en faktura på skadan minus självrisken, dvs. på 9 000 kr.

Debet Belopp Kredit Belopp
1510 9000 3010 10000
1680 1000

Till försäkringsbolaget.

Debet Belopp Kredit Belopp
1510 3500 2610 2500
1680 1000

Till företag.

Debet Belopp Kredit Belopp
6320 1000 2440 3500
2640 2500

Företaget konterar.

Ev. kan företaget kontera självrisken på t.ex. 5619 (Övriga bilkostnader) istället för 6320 (Självrisker).

Privatperson

Bilverkstaden skickar en faktura på självrisken 1 000 kr till privatpersonen. Försäkringsbolaget får en faktura på skadan och momsen minus självrisken, dvs. på 11 500 kr.

Debet Belopp Kredit Belopp
1510 11500 3010 10000
1680 1000 2610 2500

Till försäkringsbolaget.

Debet Belopp Kredit Belopp
1510 1000 1680 1000

Till privatperson.

Källa: EkonomiOnline. Bonnier Utbildning. Läst 2008-07-03.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License