Sjukvård

Läkarbesök, hälsovård, tandvård, läkemedel.

Förmån av offentligt finansierad sjukvård t.ex. patientavgiften, är skattepliktig för den anställde och kostnaderna avdragsgilla för arbetsgivaren.

Förmån av fri icke offentligt finansierad sjukvård, privat sjukvård är skattefri för den anställde men kostnaderna är inte avdragsgilla för arbetsgivaren.

7620 Sjuk och hälsovård

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License