Slutskattebesked

I Skattebeskedet visas hur skatten blev. I rubriken "Så här blev din slutliga skatt" visas vad som ska betalas, kontera summorna som en skuld som minskar -

Statliga inkomsskatt: Debet - 2510
Statlig löneskatt på pension: Debet - 2943 (skatt på privata pensionsförsäkringar).

Tidigare har inbetalningar av Fskatt gjorts varje månad på 2510 (debet) vilket nu nollas 2510 (kredit) Skillnaden bokas på 1640, se 1640 som ett bankkonto som ska betala (eller få tillbaka).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License