Traktamente

Vid tjänsteresa i Sverige kan du få högst 210 kr skattefritt för varje hel dag.

Halv dag räknas om resan börjar kl. 12.00 eller senare eller avslutas kl. 19.00 eller tidigare.

Om fria måltider erhållits vid utrikes resa minskas normalbeloppen med:
Fri frukost, lunch och middag. Minska med 85 %
Fri lunch och middag. Minska med 70 %
Fri lunch eller middag. Minska med 35 %
Fri frukost. Minska med 15 %

Se 7321 Skattefria traktamenten, Sverige.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License