Utdelning

Vinstdisposition. Förslag till vinstdisposition i förvalningsberättelsen beskriver hur årets vinst och tidigare innestående vinster ska fördelas. Hur mycket som ska tas ut (utdelning) och vad som ska stå kvar (balanserad vinst). Utdelning beslutas i bolagsstämman.

Debet Belopp Kredit Belopp
2099 åretsvinst 2091 balanserad vinst / förlust
2091 utdelning (2898 utdelning)
(2898 utdelning) 1930 utdelning
(2710 Skatt)

Kontering.

SKATTEDEKLARATION Utdelningen kan deklareras i företagets deklarationen (ej tvunget) och då i samband med lön. T.ex. om utdelningen sker i december deklareras utdelningen i januari med dec lönen. Utdelningen kan även deklareras i den privata deklarationen.

20% skatt på utdelning. T.ex om 60000 tas ut i udelning - Ruta85 = 75000, Ruta86 = 15000.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License