1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde för fast monterade maskiner, större grundutrustning.

1
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License