1220 Inventarier och verktyg

Som gruppkonto för samtliga inventarier eller inventarier som avses att användas på hjälpavdelningar och inom administration. T.ex - Datorer, fordon, bilar, cyklar, släpvagnar, reservdelar, maskintillbehör, butiksinredning, rulltrappor.

Kan även använda -
1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar
1240 Bilar och andra transportmedel
1250 Datorer

Se även 5410 Förbrukningsinventarier

1
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License