1240 Bilar och andra transportmedel

Bilar och andra transportmedel.

Debet Belopp Kredit Belopp
1930 xx 1240 xx
1249 xx (3974) xx
(7974) xx

Bilförsäljning.

3974 (3973) - Vinst vid avyttring
7974 (7973) - Förlust vid avyttring

1
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License