1280 Förskott för maskiner / inventarier

Förskott för maskiner, inventarier, bilar, datorer.
När transaktionen är klar ska förskottet överföras till annat lämpligt 12 konto.

Underkonton kan även användas -
1281 Pågående nyanläggningar, maskiner och inventarier
1288 Förskott för maskiner och inventarier

1
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License