1383 Deposition

Vid lämnad deposition - långfristig 1383, kortfristig 1688.

Alternativt kan 1689 Övriga kortfristiga fordringar användas.

1
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License