1385 Värde av kapitalförsäkring

Inbetalde premier till en kapitalförsäkring (K-försäkring) är inte avdragsgilla.

1
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License