1480 Förskott för varor och tjänster

Förskott för varor och tjänster till leverantör. à contobetalning.
Avdrag för moms vid förskott inträder först vid betalningstillfället.

Debet Belopp Kredit Belopp
2648 2440
1480

Kontering - Ink. faktura

Debet Belopp Kredit Belopp
2440 1930
4010 1480
2640 2648

Kontering - Vid betalning

1
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License