1610 Kortfristiga fordringar hos anställda

T.ex. förskott, lån eller privata kostnader som ska dras på lön.

1
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License