1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar

Enligt ÅRL ska aktier och andelar som är omsättningstillgångar värderas enligt lägsta värdets principen, detta kan leda till nedskrivning till verklig värde.
- se resultat konto 8370 Nedskrivningar av kortfristiga placeringar

1
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License