3105 Försäljning av varor, utanför EU

Export, försäljning utanför EU / EG.
Ingen moms.

Redovisa försäljningen i Skattedeklaration, ruta 36.

3
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License