3106 Försäljning av varor, inom EU

Utförsel - försäljning inom EU / EG.
Skriv köparens VAT-nummer på fakturan och lägg inte på moms.

Redovisa försäljning i Skattedeklaration, ruta 35.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License