3305 Försäljning av tjänster, utanför EU

Export, omsättningen sker utanför EG.

Redovisas i skattedeklaration på ruta 40.

3
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License