3308 Försäljning av tjänster, inom EU

Om köparens VAT - nummer finns på fakturan behöver ej säljaren lägga på moms.

Redovisas i skattedeklaration på ruta 39. Utförsel: omsättningen sker inom EG.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License