3994 Försäkringsersättningar

Ersättningar och utbetalningar från försäkringsbolag.

T.ex. förlust av egendom eller intäcksbortfall.

3
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License