4501 Inköp av varor utanför EG

Inköp av varor utanför EG (import).

Redovisas ej i skattedeklaration.

Import - inköp av varor utanför EG import.
Införsel - inköp av varor innaför EG / EU.

4
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License