4515 Inköp av varor, annnat EG land

Inköp av varor från annat EG land. EU moms - 2645 / 2615

SKATTEDEKLARATION
Fakturabeloppet i ruta 20 momsen i ruta 30

Om säljare anger köparens VAT - nummer läggs ingen moms på vare sig av säljare eller tull.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License