4531 Inköp av tjänster utanför EG land

Kontera moms med 2645 och 2614.

SKATTEDEKLARATION Fakturabeloppet i ruta 22 momsen i ruta 30

4
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License