5010 Lokalhyra

Avdrag för moms vid betalning eller i period som avses.

Debet Belopp Kredit Belopp
1710 2440
5010 1710
2640

Vid periodisering av hyra.

1790 kan användas istället för 1710.
1710 Förutbetalda hyreskostnader.
1790 Övriga förutbetalda kostnader.

5
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License