5020 El för belysning

El för belysning (värme) av lokaler. För värme kan även 5030 Värme användas.

5
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License