5220 Hyra av inventarier

Utgifter för hyra / leasing av t.ex. kontorsutrustning, telefoner, datorer.
Man får lyfta momsen först på betalningsdagen eller under perioden som avses.

5
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License