5410 Förbrukningsinventarier

Inventarier av mindre värde, korttidsinventarier kan dras som kostnad direkt.

Fr.o.m. 2009 (beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2008) är beloppsgränsen 21 400 kr för alla företag

21 400 kr är ett halvt prisbasbelopp året före taxeringsåret.
Inventarier som har ett naturligt samband eller ingår i en större investering bedömas gemensamt.

Oklart om reglerna även avser enskilda näringsidkare ?
Enskilda näringsidkare (förenklat årsbokslut): 5 000 kr.
Enskilda näringsidkare (årsbokslut): 10 000 kr.

Tidigare regler -

Beloppsgränser för inventerier av mindre värde ex. moms:
Större företag: 20 000 kr.
Mindre företag: 10 000 kr.

5
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License