5460 Förbrukningsmateriel

Utgifter för material av mindre värde och kort varaktighet.
T.ex. soppsäckar, toalettpapper, glödlampor, sladdar.

5
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License