6060 Kreditförsäljningskostnader

Avgifter för kreditupplysning, kreditkontroll, inkasso och KFM (kronofogdemyndigheten).

Se även 6062 Inkasso

6
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License