6062 Inkasso

Inkasso och KFM (kronofogdemyndigheten) - avgifter.

Kan även använda gruppkonto 6060 Kreditförsäljningskostnader

6
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License