6920 Patentkostnader

Löpande kostnader direkt knutna till patentansökan, inlämningskostnader för ansökan, ansökningsavgifter samt årsavgifter.

6
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License